HƯỚNG DẪN 

Gọi : 0907103253

Thế nào là đại lý cấp 1

Là người trực tiếp bán sản phẩm và nhận hoa hồng trực tiếp từ đơn hàng của mình.

Thế nào là đại lý cấp 2

Là người đã giới thiệu bạn làm đại lý cấp 1, họ được nhận 5% hoa hồng phát triển đại lý từ đơn hàng của đại lý cấp 1.